Welkom bij

De Haas & Van Ophoven

Belastingadviseurs | Administraties

Video afspelen

Bent u op zoek naar een gesprekspartner die u begrijpt, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Of u nu behoefte heeft aan fiscaal advies, aan iemand die aangiftes voor u verzorgt of aan iemand die uw totale administratie uit handen neemt, bij ons vindt u ongetwijfeld de expertise die u zoekt.
De Haas & Van Ophoven Belastingadviseurs heeft een jarenlange ervaring met fiscale advisering en het voeren van administraties.

Onze aanpak is verfrissend, praktisch, persoonlijk, integer en betrokken:

• korte lijnen omdat wij een klein team zijn

• open communicatie

• bij ons bent u altijd welkom, we drinken graag vrijblijvend eens een kopje koffie met u.

Bovendien kijken wij verder dan de cijfers onder de streep. Wij houden uw financiële en fiscale situatie nauwlettend voor u in de gaten!
Wij maken gebruik van up-to-date beveiligde automatisering en de modernste (digitale ) hulpmiddelen waardoor wij in staat zijn snel en flexibel in te spelen op uw wensen / problemen en wij leveren altijd maatwerk.

AL SINDS 1997 STAAT DE HAAS & VAN OPHOVEN VOOR VERTROUWEN

Waar staan wij voor?

De Haas & Van Ophoven staat voor vertrouwen.

Vertrouwen in eigen expertise en kunnen. Maar ook staan wij voor het creëren en in stand houden van een sterke band met u als onze gewaardeerde klant.

Sinds onze oprichting in 1997 hebben we een goede reputatie verworven bij onze klanten en bij de Belastingdienst.
Wij staan voor wat we zeggen; komen onze afspraken adequaat na en DOEN wat we zeggen dat we zullen doen. Op ons kunt u altijd rekenen!

Wij zijn geen urenfabriek, tijd en aandacht en een frisse en heldere kijk staan centraal. Wij zijn service- en klantgericht. Wij spreken uw taal (vanzelfsprekend zijn Engels en Duits voor ons geen probleem).

Onze passie is onze kracht.

Wij hebben passie voor fiscale zaken en dat dragen we graag uit op ons kantoor. In de vele leuke gesprekken met onze klanten geven we daar invulling aan.

Door de kleinschalige opzet van ons kantoor hebben we altijd korte lijnen en zijn wij te allen tijde in staat onze klanten intensief en persoonlijk te begeleiden. Deze aanpak in combinatie met gedegen kennis van het fiscale vakgebied en de snelle afwerking van een opdracht, maken ons een krachtig team.

Door het rechtstreekse contact met u weet u altijd wie uw belangen behartigt en weten wij precies wat er bij u speelt en kunnen we goed inspelen op de veranderingen. Uiteraard kennen we ook onze grenzen zodat we voor knowhow die buiten onze competenties ligt graag naar andere specialisten verwijzen.

Wij zijn aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs (RB). Omdat belastingwetgeving voortdurend verandert zien zij er op toe dat onze fiscale kennis up-to-date is.

Het Register van Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 6.000 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met de overheid en politiek. Kantoren aangesloten bij het RB zijn dan ook altijd op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen. Het RB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Zo stelt zij de bij hen aangesloten leden verplicht om permanente educatie te volgen.

ONZE DIENSTEN

Wat doen we?

Zowel op fiscaal als op administratief gebied kunnen wij veel voor u betekenen.

Van het verzorgen van uw administratie tot en met het doen van al uw belastingaangiften.

Door onze jarenlange werkervaring op het gebied van het verzorgen van bedrijfsadministraties, samenstellen van jaarrekeningen en het geven van fiscaal advies hebben we de basis gelegd om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op een breed gebied van dienst te kunnen zijn.

Is het bijhouden van administratie geen favoriet onderdeel van uw werk? Wij helpen u om de administratieve rompslomp zo klein mogelijk te houden, zodat u als ondernemer vooral kunt doen waar u goed in bent: ondernemen!

Voor veel ondernemers is het een hele opgaaf om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen die de wetgever eist. Toch is het van groot belang om hieraan voldoende aandacht te schenken. Een goede financiële administratie voorziet uw onderneming namelijk van waardevolle informatie, zodat u, indien nodig, tijdig maatregelen kunt nemen om uw onderneming bij te sturen. Op basis van de financiële administratie wordt de jaarrekening samengesteld. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.

Wij bieden u, als ondernemer, o.a. de volgende diensten aan:

• Inrichten, c.q. verzorgen van de (online-) bedrijfsadministratie
• Controleren van de administratie indien u deze zelf verzorgt
• Administratieve ondersteuning
• Samenstellen en bespreken van tussentijdse rapportages
• Samenstellen en bespreken van de jaarrekening
• Deponering jaarrekening bij Kamer van Koophandel

Natuurlijk leveren wij een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke verplichtingen en die is toegespitst op uw branche.

Wij besteden veel aandacht aan de vorm en inhoud van onze rapportages. Een goede presentatie geeft de cijfers meer overredingskracht en dat kan doorslaggevend zijn in uw contacten met de bank, de Belastingdienst, investeerders of aandeelhouders. Ook het deponeren van de jaarrekening bij Kamer van Koophandel kunnen wij u uit handen nemen. Dit doen wij door gebruik te maken van Standard Business Reporting (SBR).

Met actuele en juiste cijfers (financiën, productie, omzet, afzet, voorraad etc.) houdt u zelf de vinger aan de pols om op tijd te kunnen bijsturen. Samen met u stellen we vast aan welke informatie u behoefte heeft.

De administratie wordt zo ingericht dat er bruikbare (tussentijdse) rapportages uit rollen. U kunt de administratie zelf bijhouden of ons dit laten doen.

Fiscale wet- en regelgeving veranderen voortdurend en worden steeds complexer.

Kent u de (belasting) wetten en alle spelregels? Omdat de regels voortdurend veranderen is het niet eenvoudig om ze goed toe te passen. Wij nemen u die zorg (voor een deel) uit handen. Wij kennen de (veranderende) kaders van de wet, we zien kansen, voorzien problemen en helpen u om fiscaal tot een optimaal resultaat te komen. Wij verstrekken onze fiscale adviezen proactief.

Als fiscaal jurist zijn we zeer breed geïnteresseerd, deskundig, creatief en vasthoudend. We houden onze fiscale kennis op peil met onze uitgebreide fiscale bibliotheek en door het regelmatig volgen van vaktechnische cursussen. Daarbij onderhouden wij de contacten met de Belastingdienst en overige instanties door onder andere het regelmatig (online) bijwonen van bijeenkomsten voor intermediairs.

Wij kennen u en uw bedrijf en zoeken naar pragmatische oplossingen.

U kunt verplicht zijn om aangifte te doen voor de diverse belastingmiddelen en deze zelf indienen.

Maar kent u alle voordeelregelingen?

Wij helpen u graag met het verzorgen van al uw aangiften. Vervolgens beoordelen wij de aanslagen en In voorkomende gevallen tekenen wij bezwaar- en/of beroep aan tegen onjuiste aanslagen en Toeslagen.

Om de bezwaartermijn van aanslagen niet te laten verlopen, maken wij gebruik van de doorlopende machtiging Service Bericht Aanslagen/Toeslagen. Wij ontvangen automatisch digitaal een kopie van de aanslagen in onze software en kunnen tijdig in actie komen.

Voor welke belastingaangiften kunt u bij ons terecht:

• omzetbelasting (btw)
• loonheffing
• inkomstenbelasting
• vennootschapsbelasting
• dividendbelasting
• schenk- en erfbelasting

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

• Aanvragen en/of wijzigen van voorlopige aanslagen
• Aanvragen en/of wijzigen van toeslagen
• Indienen van bezwaar- en beroepsschriften bij geschillen met de belastingdienst.

Voor onze werkzaamheden gebruiken wij professionele software, waarmee wij onze eigen toegang tot de Belastingdienst hebben.
Door gebruik te maken van deze software hoeven wij niet te beschikken over uw DigiD inlogcodes. Wel zo veilig.
Door middel van de software dienen wij al uw aangifte rechtstreeks bij de Belastingdienst voor u in.
Ook de daaropvolgende belastingaanslagen en Toeslagen kunnen wij digitaal ontvangen (Service Bericht Aanslagen en Service Bericht Toeslagen). 

Bekijk ook hier onze checklists in ons serviceloket.

U kunt ons ook inschakelen voor de nalatenschaps- (ofwel estate-) planning. Dit begrip wordt gebruikt voor alles wat te maken heeft met de overgang en instandhouding van (familie -) vermogen.

Wij adviseren u graag hoe het opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk kan worden overgedragen aan de volgende generatie, gebaseerd op uw persoonlijke situatie en wensen.

Voor het opstellen van akten zoals een testament, samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden dient u een notaris in te schakelen. Een echtscheidingsconvenant wordt opgemaakt door een advocaat. Maar wij denken echter graag vooraf met u mee over de inhoud en (fiscale) strekking van de concepten van deze akten.

Een financiële planning helpt u om te zien hoe uw inkomens- en vermogenspositie zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Wij kunnen diverse scenario’s uitwerken.

Wat is bijvoorbeeld de invloed van jaarlijkse schenkingen aan de kinderen op uw totale vermogen of wat zijn de effecten van tegenvallende rendementen op lange termijn?

Een financiële planning helpt u ook met het maken van keuzes. Gaat u aankopen financieren met eigen of met vreemd vermogen? Kunt u al stoppen met werken?

Of u nu een startende of ervaren ondernemer bent, elke dag opnieuw maakt u keuzes. Elke keuze kan bijdragen aan uw succes, maar kan ook een bedreiging vormen voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Bij belangrijke keuzes is deskundig advies onmisbaar. Wij zijn graag uw klankbord bij al uw vraagstukken.

Wilt u een eigen onderneming beginnen en weet u niet goed waar te beginnen? Een goed begin is het halve werk! Wij kennen de belangrijkste keuzes waar u voor staat en ondersteunen u om een goede start te maken.

Wij kunnen u helpen met:

• een goed ondernemingsplan
• de eisen waaraan u moet voldoen voor de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst
• de rechtsvorm die past bij uw situatie (eenmanszaak, vof, maatschap, BV)
• een toegankelijke inrichting van uw financiële- en personeelsadministratie
• contracten

Onze kennis en ervaring is toereikend om u te adviseren en te begeleiden bij een overdracht, herstructurering of reorganisatie van uw onderneming.

Mogelijk bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Een scheiding is privé al erg genoeg en mag de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengen. Maar wist u dat de huwelijkse voorwaarden verschillende varianten of clausules kennen en ook tijdens het huwelijk kunnen worden gewijzigd?

Zo kan het periodieke verrekenbeding een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw bedrijf.

WIE ZIJN

Onze Klanten

Tot ons klantenbestand rekenen wij (startende) ondernemingen in midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars, zelfstandigen zonder personeel ( zzp’ers), directeur grootaandeelhouder (dga’s) en zijn/haar besloten vennootschappen (B.V.), en Vereniging Van Eigenaars.

Ook particulieren en expats worden geconfronteerd met fiscale regels en financiële verplichtingen, ook zij kunnen op ons rekenen.

Ook hebben we in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan als excecuteur in nalatenschappen.

Ook na overlijden dient nog een administratie te worden bijgehouden, dienen zaken te worden beheerd en erfgenamen te worden geïnformeerd. We kunnen de nalatenschap “klaar maken” voor verdeling. Over de afwikkeling van onze werkzaamheden leggen we (periodiek/sluitstuk) uiteraard Rekening & Verantwoording af.

NIEUWSBRIEF

Mis onze updates niet!SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Onze social media

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte van onze ontwikkelingen.